Cần bán nhiều lô đất tại khu đô thị Hoà Xuân giai đoạn 2

24/08/2018
Cần bán nhiều lô đất tại khu đô thị Hoà Xuân giai đoạn 2
 • Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư và đang lựa chọn một cơ hội đầu tư hiệu quả nhất ????
  Hoà Xuân là vị trí thích hợp nhất cho sự lựa chọn của bạn. 
  Cần bán: (đơn vị tính là triệu. Ví dụ: 1550 giá là 1,550 tỷ)

  B1.115 lô 1x hướng đông bắc giá 1 tỷ950

  B1.138 đối diện công viên giá 1,92 tỷ

  B1.100 lô 18 giá 1.9

  B1.4 lô 3x giá 1.75 tỷ

  B1.98 lô 52 sạch giá 1750

  B1.106-44  giá 1,760 tỷ

  B1.73 lô 21 giá 2 tỷ

  B1.95 lô 79 giá 3300

  B1.45 lô 10x sạch đep giá 2030

  B1.9 lô 16 giá 1810

  B1.36 lô 14 giá 2650 đường 10m

  B1.90 hướng tb đối diện BT giá 4,6 tỷ

  B1-41 lô 10 đường 10,5m giá 2,75 tỷ 

  B1-46 lô 76 

  Giá 1850 

  B1.101 lô 7x giá 1820

  B1.31 lô x mặt tiền ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN 3250tr

  B1.41lô 10 , lô đep hg đông bắc giá 2.750tr

  B1.46 lô 110,7x tb giá 1840

  B1.78 lô 9x tb giá 1990

  B1.71 lô 2x đn giá 2120

  B1.45 lô 0x đn giá 1920

  B1.60 lô 68 đb giá 2050

  B1.79 lô 84 tb giá 2200

  B1.35 lô 80 đb giá 2150

  B1.96 đông nam 51 sạch giá 2000

  B1-101 Lô 7x giá 1 tỷ 820

  B1-102 lô 2x giá 1840

  B1-44 lô 5x giá 1930

  B1-37 cặp lô 6x giá 2 tỷ 670 /lô

  B1.26 lô 31 tn giá 2 tỷ

  B1.78 lô 25 đn giá 2,5 tỷ

  B1.79 lô 85 tb giá 2,5 tỷ

  B1.77 lô 5x đn giá 3,5 tỷ đường điện

  B1.46 lô 110,7x tb giá 1900

  B1.45 lô 0x đn giá 1920

  B1.60 lô 68 đb giá 2050

  B1.71 lô 17 đn giá 2200

  B1.78 lô 74 tb giá 2100

  B1.79 lô 84 tb giá 2200

  A minh 0901.126.129

  B1.78 lô 7x tây bắc giá 2100

  B1.32 lô 17 diện tích: 88.6m2

  Giá 2360. 2 mt đường 10m5,dt 138,7m2, Giá bán 5,6 tỷ công chứng 

  B1.106 lô 4x sạch đẹp giá 1760 

  B1.26 lô 26 giá 1780

  B1.18 lô 92 giá 1800

  B1.114 lô 27 giá 1780  

  B1.114 lô 28 giá 1800

  B1.149 lô 15 giá 1800

  B1.56 lô 60 giá 1900

  B1.61 lô 5x giá 2050 

  B1.98 lô 5x sạch giá 1760

  B1.25 lô 8x giá 1820

  B1.26 lô 3x giá 2000

  B1.22 lô 10x giá 1880

  B1.22 lô 1x giá 1980

  B1.21 lô 12x giá 2200

  B1.52 lô 4x giá 2100

  B1.19 cặp 44.45 giá 1880

  B1.116 lô 6 giá 3150

  B1.4 - 3x - 1720 tỷ

  B1.78 lo 98. 2100

  B1.36 lo 48 2650 

  B1.147 lo 21. 2150

  B1.147 lô tây bắc gần đầu hồi

  Giá 2.1ty. 

  B1-95 lo 96,97,81 3,2ti/lo

  B1-94 lo 78 2050ti

  B1.114 lô 27 giá 1770

  B1.112 lô 46 giá 1820

  B1.100 lô 8 giá 1850

  B1.100 lô 15 giá 1830

  B1.100 lô 52 giá 1860

  B1.49 lô 11 giá 2080

  B1.68 lô 15 giá 2170

  B1.61 lô 56 giá 2030 tl

  B1.67 lô 5 giá 2100

  B1.91 lô 63 giá 2150

  B2.91 cặp 67.69 giá 2250/1 lô 

  B1.24 lô 42 giá 1830

  B1.26 lô 26 giá 1ty8.

  B1.49 lô 33,40 giá 1ty780.     

  B1.57 lô 32 giá 2ty770.           

  B1.100 lô 53 giá 1ty820.                           

  B1.36 lô 7 DT 159,8m. Giá: 6650 tr. (lô 2 mặt tiền)

  B1.98 lô 68 giá 1,850 tỷ

  B1.23 lô 111 giá 1,880 tỷ

  B1.59 lô 16 giá 2 tỷ

  B1.67 lô 5 giá 2,1 tỷ

  B1.24 lô 102 10m5 giá 2,5 tỷ

  B1.95 lô 97 10m5 giá 3,250 tỷ

  B1.37 lô 91 10m5 giá 2,650 tỷ

  B1.77 lô 8,9 dây điện giá 3,150

  B1.127 lô 36 lô góc dây điện 7,5 tỷ

  B1.56 đông Bắc đường Thông 1t9 

  B1.90 tây bắc giá 2400 lô (có 4 lô liền)

  B1.106 lô 4x giá 1800

  B1.133 lô 20 gia 2,4 tỷ hoa hồng

  B1.133 lô 13,14 giá 2,55 tỷ (có hh)

  B1.106 tb giá 1.78 tỷ

  B1.73 lô 3x(có bán lẻ):giá 2060/lô

  B1.24 lô 1x giá 1820

  B1.25 lô 7x giá 1820 

  B1.26 lô 58 giá 1940

  B1.22 lô 85 giá 2500 

  B1.36 lô 48 giá 2500 

  B1-68 lô 1x giá 2200 

  B1-135 Lô 1x giá 2250 

  B1-78 lô 8x giá 2200

  B1-90 lô 6x , 9x  giá 2270

  B1-94 lô 7x giá 2050 sạch sẽ 

  B1-94 lô 9x giá 2100 còn tl

  B1-105 lô 28 sát lô gốc giá 1930 

  B1-19 đường 10 cặp 10x giá 2550

  B1-64 lô 7x giá 2320

  B1-63 lô 2x giá 2100 sạch

  B1-61 lô 77 giá 2070 sạch

  B1-62 lô 18 giá 1870 trụ

  B1.102 lô 1x đn giá 1860

  B1.71 lô 17 đn giá 2170

  B1.90 lô 3 đn giá 2220

  B1.45 lô 2x đn giá 2050

  B1.33 lô 1x đn giá 2020

  B1.78 lô 1x đn giá 2150

  B1.79 lô 84 giá 2200

  B1.59 lô 35 giá 2000

  B2-19 biệt thự 300m3 giá 21tr/m2

  B1.152 , dt 166m giá bán 6,2 ty

  B1.100 - 3 lô kề TN - 1830

  B1.96 - 8 lô kề ĐN - 1990

  B1.90 - 5x - 2200

  B1.91 - 6x - 2060

  B1.98 lô 68 giá 1,850 tỷ

  B1.23 lô 111 giá 1,870 tỷ

  B1.59 lô 16 giá 195 tỷ

  B1.67 lô 5 giá 2,1 tỷ

  B1.24 lô 102 10m5 giá 2,5 tỷ

  B1.95 lô 97 10m5 giá 3,250 tỷ

  B1.37 lô 91 10m5 giá 2,650 tỷ

  B1.77 lô 8,9 dây điện giá 3,1 tỷ

  B1.127 lô 36 lô góc dây điện 7,5 tỷ

  B1.128 lô 31 gia 2420 tỷ

  B1.129 lô 4 gia 2410 tỷ

  B1.104 lô 54 lô goc gia 2,9 tỷ

  B1.72 lô 53 giá 2,2 tỷ

  B1.67 lô 33 giá 3,120 tỷ

  B1.77 lô 8,9 gia 3,1 tỷ 

  B1-77 lô 4 giá 3250 

  B1.118 tây bắc giá 1860 

  B1.24 lô 1x giá 1780

  B1.118  lô 93 giá 1,950

  B1.73 lô 54 giá 2,1tỷ

  B1.9 giá 1810

  B1.136 lô 57 giá 2300

  B1.91 lô 6x giá 2080 

  B1.17 lô 53 giá 1810

  B1.56 lô 6x giá 1910

  B1-63 lô 09 giá 2,09 tỷ 

  B1.53 lô x đn, giá 1850, 

  B1-56 lô ngã 3 đâm giá 1,6 tỷ 

  B1.106 lô 45 giá 1780

  B1.73 lô 4x giá 1ty960 

  B1.63 lô 2x giá 2 tỷ 090

  B1.115 lô 1x giá 1 tỷ960

  B1.107 lô 2x đông nam: 1.880ty

  B1.118 lô 6x : 1.860ty

  B1. 73 LÔ 44 GIÁ 1.980.

  B1. 120 LÔ CẶP 35,36 GIÁ 2.020

  B1. 77 lô 87 giá 2.270

  B1. 20 lô 95 vêt cây xanh. Giá 2.380.

  B1. 19 lô 122,123,124 giá 2.6ty /lô( Có bán lẻ).

  B1.44 lô 10x giá 1ty9

  B1.100 lo9 giá 1ty820tr

  B1.44 lô 3x. 3x .2150 

  B1.73 lô 36 37. 2070

  B1.78 lô 98. 2100

  B1.43 lô 83. 1920
  B1.36 lô 48. 2550
  B1.45 lô 90. 1980
  B1.90 lô 3x. 2270
  B1.90 lô 57. 2270
  B1.96 lô 56 57. 2400

  B1.78 lô góc giá 3800 Lô góc

  B1-53 lô 26 giá 1840

  B1.18.1.85ty/1lô. 

  B1.108 lô 3 đn sạch giá 1.860

  B1.100 lô 9 dng thông sạch 1.820

  B1.73 LÔ 3X 3X 5X GIÁ 2TY070

  B1-54 lô 27 đông nam, sạch giá: 1,95 tỷ

  B1.17 lô 5x giá 1860

  B1.101 lô 7x giá 1820

  B1.44 lô 8x giá 1870

  B1.37 cặp 6x giá 2670/ lô 

  B1.38 lô 2x giá 2080 tỷ

  B1.73 lô 5x giá 2100

  B1.73 cặp 3x 3x giá 2070

  Bé nhi 0939848079

  B1.38 lô 27 giá 2060tr

  B1.44 lô 8x giá 1.87 tỷ

  B1.17 lô 5x giá 1870

  B1.101 Lô 7x giá 1820

  B1.37 cặp lô 6x giá 2670 

  B1.41 lô 9 đường 10, giá 2.7 

  B1.53 lô 24 góc 4 tỷ.

  B1.147 lô 29 2 tỷ.

  B1.118 lo 8x giá 1ty9 00tr

  B1.104 lô 46 giá 17xx

  B1.113 lô 12 giá 18xx View cv

  B1.54 lô 2x giá 1860 đn

  B1.38 lô 27 giá 2070 

  B1.56 lô 6x giá 1900 đối lưng đại lộ<

HOÀ XUÂN

Giá: 15.000.000.000 Chi tiết
Giá: 3.520.000.000 Chi tiết

B1.79 lô 31 đường Cồn Dầu 23

 • Cồn Dầu 23
 • Đông Nam
 • 100m2
Giá: 4.070.000.000 Chi tiết

BIỆT THỰ ĐẢO VIP GIÁ RẺ NHẤT 35TR/M2

 • TRUNG LƯƠNG 8
 • TÂY NAM
 • 249.7M2
Giá: 8.739.000.000 Chi tiết
Giá: Liên hệ Chi tiết

Lô đôi mặt tiền Lê Quảng Chí cần bán

 • 10.5m
 • đông nam và tây bắcnam
 • 200m2
Giá: 12.500.000.000 Chi tiết