Cho thuê 2 lô đất sau lưng Shophouse block B2-9 lô 29,30 giá 2 tr/tháng (Cho thuê 1 hoặc 2 lô). Liên hệ 0905395818

17/06/2019
Cho thuê 2 lô đất sau lưng Shophouse block B2-9 lô 29,30 giá 2 tr/tháng (Cho thuê 1 hoặc 2 lô). Liên hệ 0905395818
  • Cho thuê 2 lô đất sau lưng Shophouse block B2-9 lô 29,30 giá 2 tr/tháng (Cho thuê 1 hoặc 2 lô).
    Liên hệ 0905395818

NHÀ BÁN