Thông Báo Về Việc Đổi Tên Công Ty TNHH Bất Động Sản Sunland

THÔNG BÁO
Về việc đổi tên Công ty

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác!

Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014, kể từ ngày 01/7/2015 các giao dịch bất động sản không bắt buộc phải thực hiện qua Sàn Giao Dịch Bất Động Sản. 

Do vậy, để thuận tiện cho việc quản lý kinh doanh và phục vụ tốt nhất cho các Quý Khách hàng, ngày 20/11/2017, Công ty TNHH Bất động sản Sunland đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo chấm dứt hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Sunland. Ngày 04/12/2017, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có văn bản gửi Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng về việc đăng tải thông báo chấm dứt hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Sunland.

 

 

Bằng văn bản này, Công ty TNHH Bất động sản Sunland thông báo với các Quý khách hàng như sau:

Điều 1. Kể từ ngày 20/11/2017 Sàn giao dịch Bất động sản Sunland đã chính thức chấm dứt hoạt động. Các Quyền và Nghĩa Vụ phát sinh từ giao dịch bất động sản được thực hiện bởi Sàn giao dịch bất động sản Sunland trước ngày 20/11/2017 vẫn được Công ty TNHH Bất động sản Sunland kế thừa, triển khai thực hiện đầy đủ.

Điều 2. Công ty TNHH Bất động sản Sunland cam kết bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của Quý khách hàng theo các cam kết, thỏa thuận, văn bản do Sàn giao dịch Bất động sản Sunland đã ký với Quý khách hàng trước ngày 20/11/2017 theo đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Điều 3. Các hoạt động giao dịch bất động sản với Quý Khách hàng từ sau ngày 20/11/2017 vẫn tiếp tục được thực hiện bởi Công ty TNHH Bất động sản Sunland tại địa chỉ Tầng 11 Tòa nhà ACB – số 218 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

 

 

Vậy xin thông báo đến quý Khách Hàng được biết và tiện giao dịch!
Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin khác