Cần bán đất Nam Hoà Xuân

14/04/2021
Cần bán đất Nam Hoà Xuân
 • Cần Bán Đất

  NHX:

  B2.130 lô 43 đường thông 122.4m2 giá 3.75 tỷ

  B2.98 lô 20 giá 3.32 tỷ 

  B2.53 lô 10 có nhà c4 giá 3.22 tỷ

  B2.16 lô 23 giá 3.35 tỷ

  B2.72 lô 55 giá 3.35 tỷ

  HX:

  B1.119 lô 82 đường Đậu Quang Lĩnh giá 3.6 tỷ

  Lô 3MT B1.5 lô 36 (113.9m2) đường Lê Quảng Chí giá 8 tỷ

  MT Văn Tiến Dũng 10.5m B2.41 lô 2x giá 4.3 tỷ

  Liên Hệ: 0905395818

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết