Cần bán đất tại KĐTST Nam Hoà Xuân

09/10/2021
Cần bán đất tại KĐTST Nam Hoà Xuân
 • Cần bán đất tại KDTS Nam Hoà Xuân :
  B2.67 lô 22 giá 3.4 tỷ đường thông giá 3.4 tỷ
  B2.42 lô 8 điện âm trụ đèn gía 3.32 tỷ
  B2.44 lô 7 giá 3.2 tỷ
  B2.130 lô 8 giá 3.25 tỷ
  B2.153 lô 6 giá 3.3 tỷ
  B2.137 lô 100 giá 3.4 tỷ
  B2.16 lô 23 điện âm tay trái giá 3.2 tỷ
  B2.108 lô 101 125m2 giá 3.25 tỷ đường thông
  B2.71 lô 7 giá 3.120 tỷ
  B2.72 lô 9 giá 3180
  B2.110 lô 69 giá 3 tỷ 125m2 cho 30 ngày
  B2.135 lô 47 thông giá 3.4 tỷ
  B2.130 lô 7 trụ giá 3.250 tỷ
  Lh 0905395818

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết