Bản đồ dự án Nam Hòa xuân

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 1.150.000.000 Chi tiết

B2-72 lô 75,76 giá đầu tư

 • 7.5m
 • Đông Nam
 • 110m2
Giá: 760.000.000 Chi tiết
Giá: 980.000.000 Chi tiết
Giá: 950.000.000 Chi tiết

B2-61 lô 10,22 vị trí đẹp

 • 7,5m
 • Tây Nam
 • 122.5m2
Giá: 930.000.000 Chi tiết
Giá: 980.000.000 Chi tiết

B2-36 lô 36 giá đầu tư

 • 7,5m
 • Đông Nam
 • 110
Giá: 910.000.000 Chi tiết

B2-13 lô 28 đối diện công viên, vị trí đẹp,...

 • 7.5m
 • Đông Nam - Tây Bắc - Đông Bắc - Tây Nam
 • 105
Giá: 1.230.000.000 Chi tiết

B2-88 lô 72 hướng đông nam giá rẻ nhất

 • 7.5m
 • Đông Nam - Tây Bắc - Đông Bắc - Tây Nam
 • 110m2
Giá: 800.000.000 Chi tiết
Giá: 785.000.000 Chi tiết
Giá: 2.200.000.000 Chi tiết
Giá: 105.000.000.000 Chi tiết
Giá: 1.150.000.000 Chi tiết
Giá: 3.707.600.000 Chi tiết
Giá: 3.160.000.000 Chi tiết
Giá: 2.460.000.000 Chi tiết

Cần bán B2-27 lô 33

 • 7.5m
 • Đông Nam
 • 110m2
Giá: 2.160.000.000 Chi tiết
Giá: 2.120.000.000 Chi tiết
Giá: 2.020.000.000 Chi tiết
Giá: 2.720.000.000 Chi tiết
Giá: 4.000.000.000 Chi tiết
Giá: 3.599.000.000 Chi tiết
Giá: 3.220.000.000 Chi tiết
Giá: 2.465.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.350.000.000 Chi tiết