Cần chuyển nhượng

24/03/2022
Cần chuyển nhượng
 • Cần chuyển nhượng:
  B2.16 lô 23 gía 3.4 tỷ
  B2.90 lô 18 gía 3.35 tỷ
  B2.92 lô 15 giá 3.42 tỷ
  B2.31 lô 22 giá 3.6 tỷ
  B2.131 lô 43 giá 3.9 tỷ
  B2.96 đường 10.5m thông giá 4.2 tỷ
  Lh 0905395818

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết