Cần bán đât Nam Hoà Xuân

05/03/2022
Cần bán đât Nam Hoà Xuân
 • Nhx

  B2.97 (combo) giá rẻ 3.25 tỷ

  B2.16 lô 23 giá 3.4 tỷ

  B2.95 lô 5x (đns) giá 34.5 tỷ

  B2.96 lô 6x (10.5m thông - đns) giá 4.3 tỷ

  HXMR

  B1.79 lô 3x (đns) giá 4.07 tỷ

  Liên Hệ: 0905395818

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết