Bán nhiều lô vị trí đẹp giá rẻ tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân

07/07/2017
Bán nhiều lô vị trí đẹp giá rẻ tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân
 • Cần bán:
  B2-20 lô 14 hướng tây bắc, giá 930 triệu
  B2-16 lô 8 hướng tây bắc, giá 930 triệu 
  B2-26 lô 38 hướng đông bắc, kẹp công, giá 1,05 tỷ 
  B2-42 lô 14 hướng tây bắc, giá 880 triệu 
  B2-91 lô 52 hướng đông nam, giá 705 triệu 
  B2-27 lô 38 hướng đông nam, giá 1 tỷ 
  B2-13 lô 11 hướng tây bắc, giá 980 triệu 
  B2-21 lô 53 hướng đông nam, giá 1,02 tỷ 
  B2-29 lô 14 hướng đông bắc, giá 860 triệu 
  B2-37 lô 44 hướng đông nam, giá 910 triệu 
  B2-50 lô 63 hướng đông bắc, giá 830 triệu 
  B2-54 lô 99 hướng tây bắc, giá 980 triệu (đường 10,5m) 
  B2-72 lô 45,46 hướng đông nam, giá 760 triệu/lô 
  B2-36 lô 40,46 hướng đông nam, giá 910 triệu 
  B2-99 có 1 cặp đông nam, giá 800 triệu 
  B2-93 lô 13 hướng tây bắc, giá 690 triệu 
  B2-66 lô 9,10 hướng tây bắc, giá 810 triệu/lô 
  B2-43 lô hướng tây bắc, giá 810 triệu 
  B2-14 lô 44 hướng tây nam, giá 950 triệu 
  B2-100 bán 1 cặp lô hướng đông nam, giá 765 triệu 
  B2-82 có 1 cặp hướng tây nam, giá 710 triệu 
  B2-36 lô 4X giá 890 triệu 
  Xem bản đồ phân lô tại: 
  BẢN ĐỒ PHÂN LÔ
  Vị trí đẹp, giá rẻ để ĐẦU TƯ - AN CƯ, một số vị trí gần cầu Trung Lương đã có sổ đỏ. 
  Tell: 0905395818

  (Cảm ơn)

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết