Cần bán B2-147 lô 24,25 giá 2,7 tỷ/1lô (có bán lẻ). Vị trí đẹp sát sông.

06/11/2018
Cần bán  B2-147 lô 24,25 giá 2,7 tỷ/1lô (có bán lẻ). Vị trí đẹp sát sông.
  • Cần bán 
    B2-147 lô 24,25 giá 2,7 tỷ/1lô (có bán lẻ). Vị trí đẹp sát sông.
    Lh 0905395818

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết