Cần bán B2-27 lô 33

03/10/2018
Cần bán B2-27 lô 33
  • Cần tiền bán lô 33 block B2-27 tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân. Giá cực rẻ 2,160 tỷ (rẻ hơn thị trường 300 triệu)

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết