Cần bán đất tại khu đô thị sinh thái Hoà Xuân - Nam Hoà Xuân - Đảo Vip

16/11/2018
Cần bán đất tại khu đô thị sinh thái Hoà Xuân - Nam Hoà Xuân - Đảo Vip
 • Cần bán:

  B2-74 lô 24 giá 2400

  B2-58 lô 86 giá 2500 

  B2-72 lô 5 giá 2350 

  B2-69 lô 15 giá 2320

  B2-53 lô 26 giá 2150

  B2-42 lô 30 giá 2650

  B2-108 lô 79 giá 2420 

  B2-100 lô 4 giá 2420

  B2-58 lô 19 giá 2180

  B2-54 lô 35 giá 2500 (kẹp cây xanh)

  B2-106 lô 114 giá 2650 (đối diện công viên)

  B2-37 lô 15 giá 2660

  B2-99 lô 74 giá 2470

  Đảo Vip

  B1-10 lô 45 giá 2800 

  B1-10 lô 19 giá 2900

  B1-6 lô 38 giá 3120

  B1-15 lô 29 giá 3200

  B1-3 lô 60 giá 2900 

  B1-17 lô 9,10 giá 5200/lô 

  B1-10 lô 31 giá 2900 (đảo 1)

  B1-56 lô 29 giá 3500 (đại lộ Trung Lương)

  B2-37 lô 20 giá 3,650 tỷ (144,4m2) khu VCC

  B2-34 lô 15 giá 2100 khu VCC

  Liên Hệ: 0905395818 

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết