Cần bán đất tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân

05/11/2018
Cần bán đất tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân
 • Cần bán:
  B2-58 lô 86 giá 2520
  B2-84 lô 12 giá 2220
  B2-135 lô 55 giá 2590 
  B2-100 lô 4 giá 2370 
  B2-99 lô 72 giá 2460 
  B2-53 lô 32 giá 2180
  B2-53 lô 26 giá 2150

  B2-146 lô 24,25 
  Đảo Vip 
  B1-10 lô 57 giá 2820
  L/h 0905395818

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết