Cần bán đất tại Nam Hoà Xuân

18/06/2020
Cần bán đất tại Nam Hoà Xuân
 • Cần bán 
  B2-68 lô 5 giá 2.92 tỷ 
  B2-71 lô 34 (c) giá 2.85 tỷ 
  B2-96 lô 77 (c) gía 2.7 tỷ 
  B2-74 lô 33,34 giá 2.85 tỷ
  B2-31 lô 28 giá 3.18 tỷ 
  B1-73 lô 46 giá 3.5 tỷ 
  Biệt Thự B2-20 lô 40 view kênh giá 8.75 tỷ 
  Lh 0905395818

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết