Cần bán nhiều lô đất tại kđt Nam Hoà Xuân

26/09/2017
Cần bán nhiều lô đất tại kđt Nam Hoà Xuân
 • Cần bán Nam Hoà Xuân
  B2-41 lô 31 hướng tb. Giá 1.06 tỷ 
  B2-30 lô 15 hướng đb. Giá 1.06 tỷ 
  B2-29 8 hướng đb. Giá 1.08 tỷ 
  B2-88 lô 72 hướng đn. Giá 800 triệu 
  B2-36 lô 55 hướng đn. Giá 1.1 tỷ 
  B2-37 lô 26 hướng tb. Giá 1.06 tỷ 
  B2-74 lô 12 giá 910 triệu 
  B2-39 lô 25 đường 10.5m giá 1.390 tỷ 
  B2-55 lô 24 giá 1140 tỷ 
  B2-22 lô 47 giá 1260 tỷ 
  B2-100 lô 87 giá 870 triệu 
  B2-75 lô 47 giá 920 triệu 
  Lh: 0905395818

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết