Cần bán nhiều lô đất tại khu đô thị Nam Hoà Xuân

10/10/2018
Cần bán nhiều lô đất tại khu đô thị Nam Hoà Xuân
 • Cần bán đất tại Hoà Xuân
  B1-131 lô 93 giá 2500
  B1-79 lô 37 giá 2260
  B1-50 lô 28 đường thông, đông nam giá 2570
  B1-60 lô 25 đại lộ Trung Lương giá 2920
  B1-59 lô 97 đại lộ Trung Lương giá 3000
  B1-63 lô 47 đại lộ Trung Lương giá 3300
  B1-25 lô 32 giá 2900 (kẹp công viên, đường 10.5m)
  B2-27 lô 34 giá 2170 (NHX)

  B2-142 lô 2,3,4,5 giá 2900

  B2-57 lô 79 giá 1785
  B2-16 lô 53 đường thông giá 2380 
  B2-135 lô 20 giá 2.120 tỷ (đường thông)
  B2-142 lô 20,21 giá 5,5 tỷ (có bán lẻ lô 20 giá 2,470 tỷ)
  B2-92 lô 15 giá 1800
  B2-74 lô 62 giá 2120 
  B2-70 lô 78 đối diện công viên, 167m2, giá 4000 (NHX)
  Liên Hệ: 0905 395 818 (Mr. Vương)

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết