Cần bán nhiều lô đất tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân giá Đầu Tư và An Cư

09/07/2018
Cần bán nhiều lô đất tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân giá Đầu Tư và An Cư
 • Cần bán nhiều lô đất tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân.
  B2.21 lô 48 giá 2.2 tỷ
  B2.22 lô 4x giá 2.25 tỷ
  B2.137 lo 12 giá 1790
  B2.138 lo 58 giá 1820
  B2.138 lo 78 giá 1820
  B2-135 lô 90 giá 1730
  B2.136 lô 46,47 giá 1760
  B2.138 tây bắc và đông nam đồng giá 1800
  B2-43 lô 34 giá 1730
  B2-78 lô 49 giá 1670
  B2.22 lô 41 giá 212 tỷ 
  B2.88 lô x giá 1450 tỷ
  B2.137 lô 26 giá 1,8 tỷ
  B2.137 lô 12 giá 1790
  B2.138 lô 58 giá 1820
  B2.138 lô 78 giá 1820
  B2.136 lo 65 2160 (đường thông, đông nam)
  B2.83 lô 71 giá 1,6 tỷ
  B2.84 lô 75 giá 2 tỷ 
  B2.148 lô 2x giá 2.8
  B2 21 lô 1x giá 2870
  B2.19 lô 1x giá 2.1
  B2.42 lô x giá 2tỉ
  B2.21 lô 5x giá 2.2 tỷ
  B2.83 lô 113 giá 1540tr
  B2.83 lô 110 giá 1560tr
  B2.99 lô 67 giá 1720tr
  B2.21 đường 10,5m Giá 2870
  B2.94 lô 16,17 giá 1,55 tỷ/lô
  B2.56 lô 39 giá 1540
  B2.89 lô 08 giá 1480
  B2.89 lô 34 giá 1460
  B2.135 lô 8x giá 1.72 tỷ 
  B2 74 lô 6 lô 7 giá 1.930 
  B2.100 đông nam lô 1×× giá 1630
  B2.72 lô tây bắc giá 1650
  B2.99 lô 31 giá 1 tỷ 570tr
  B2.48 lô 4x giá 1.850ty
  B2.47 lô 1x giá 1.8ty
  B2.68 lô 39 giá 1.69 tỷ
  Liên Hệ: 0905 395 818 (Mr. Vương)

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết