Cần bán nhiều lô vị trí đẹp giá Đầu Tư - An Cư tại khu đô thị Nam Hoà Xuân

17/08/2018
Cần bán nhiều lô vị trí đẹp giá Đầu Tư - An Cư tại khu đô thị Nam Hoà Xuân
 • Cần bán nhiều lô đất tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân (dự án của Sungroup - Sunland)

  B2.43 lô 2 va 3

  Giá 1900/lô

  B2-40 lô 21 giá 1850

  B2-135 lô đn sạch giá 1720 có hh cho người bán. 

  B2-137 lô 99 giá 1750

  Hướng Đông Nam

  B2.72 lô 2 x giá 1650 

  B2.75 lô 2x giá 1690

  Lô 2 mặt tiền

  B2.13 lô 2MT giá 3.5 tỷ 

  B2.72 lô ĐN giá 1.720

  B2.23 lô ĐN giá 2.3 tỷ 

  B2.63 lô 26 giá 2.3 tỷ 

  B2.22 lô 23 giá 2ty4 

  B2-45 lo 5x giá 1850

  2mt b2.74 lô 39 giá 3ty2 LÔ 2 MẶT TIỀN

  B2.135 lo 40 đường Thông

  Giá. Chi. 1.87ty

  B2.55 lô 2x TB giá 2120

  B2.140 lô 5x giá 2tỷ200tr 

  B2.60 lô 7x giá 1tỷ800tr ace cần lh 0905027037 A buôn

  B2,146 lo 33,34

  B2,133 lo 19 lo 2 mặt tiền

  B2,135 lo 54 đường thông

  B2,138 lo 78

  B2,138 lo 58

  B2,75 lo 26 

  B2.20 lô góc đường 10m5 giá 5150

  B2.19 lô 1x giá 2060

  B2.22 lô 2x giá 2080

  B2-57 lô 31 giá 1,61 chị triều mua

  Chị Triều

  B2.138 lô 82 1750

  B2.135 lô 87 giá 1ty850

  B2.101 lô 46 giá 1850tr

  B2.138 lô 82 1750

  Lh Tín 0901.138.927

  B2.101 lô 59 giá 1.75t

  B2-84 lô 39 sát góc giá 1550tr

  B2-92 lô 5 giá 1550tr

  B2.57 lô 87 giá 1630 

  B2.56 lô 74,75 giá 1650 

  B2.58 lô 46 giá 1650 

  B2.95 lô 87 giá 1540 

  B2.57 lô 3 x giá 1640

  B2.48 LÔ 42 GIÁ 1.840

  B2.56 lô 39 giá 1540

  B2 .95 lô 87 giá 1540

  B2. 57 lô 87 giá 1620

  B2. 69 lô 65 giá 1640

  B2 52 lô 60 giá 1640

  B2 72 lô 58 giá 1640

  B2 62 lô 3x giá 1640

  B2 63 lô 4 giá 2080

  B2 43 lô 1x giá 1820

  B2.56 lô 74.75 giá 1650

  B2 13 cặp 37.38 giá 2130

  B2. 14 cặp giá 2230

  B2-97 lô x giá 1600

  B2-107 lô 4x giá 2020

  B2-65 lô x giá 1830

  B2-32 lô 27 giá 1700 

  B2-53 lô 18 giá 1700

  B2-74 lô 5x, đường thông, ĐN, sạch sẽ giá 1900

  B2-76 lô 2x giá 1900, đường thông, sau lương trục đường shophouse

  Điện âm

  B2-20 lô 64 , lô góc, điện âm, giá 5150

  B2-19 lô 13, điện âm, giá 2050

  B2.67 lô đường Thông sạch 14 1880 tr

  B2-73 lô 60 giá 1590

  B2.137 lô 102 giá 1730

  B2.136-67 giá 2,1ty

  B2.82-10 giá 2,1ty

  Hàng chuẩn 100%

  B2.10/1x.2.9ty. Tb.

  B2.12/5x.2.7ty. Đn.

  B2.11/2x.2.65ty.

  B2-19 LÔ 1X Giá 2050

  B2.137 lô 102 giá 1730

  B2.136-67 giá 2,1ty

  B2.82-10 giá 2,1ty

  B2.133-13 View hồ, hướng ĐB, dt 150m2  giá 2830

  B2.138 lô 42 giá 1.860ty

  B2.147 lô 46 giá 2.250ty

  Nga sl

  B2.139 lô 9 gia 1950

  B2.140 lô 95 gia 1980

  B2.19 lô 17 giá 2070 

  B2.13 lô 37,38 giá 2150 

  B2.14 lô 34,35 giá 2200 

  B2-67 lô 46 giá 1740tr

  B2-152 lô 14 giá 2050tr

  B3.21 lô 29 giá 3,45 tỷ

  B3.24 lô 18 giá 3,5 tỷ

  B3.25 lô 12 giá 3,6 tỷ

  Lo góc đường 10

  B2.50 lô 144 giá 5,3 tỷ

  B3.22 lô 26 giá 7 tỷ

  B2.107 lô 1 giá 6,5 tỷLô góc sát NPL

  B2.68 lô 26 giá 4,6 tỷ

  B2.68 lô 51 giá 4,5 tỷ

  B2.88 lo tb sạch giá 1550

  Lh 0905 395 818 (Mr. Vương)

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết