CẦN BÁN NHIỀU VỊ TRÍ ĐẸP TẠI KĐTST NAM HOÀ XUÂN THA HỒ CHỌN VÀ LỰA

25/11/2017
CẦN BÁN NHIỀU VỊ TRÍ ĐẸP TẠI KĐTST NAM HOÀ XUÂN THA HỒ CHỌN VÀ LỰA
 • NAM HOÀ XUÂN
  THÁNG 11/2017
  B2-44 lô 57 giá 1090 tỷ .
  B2-64 lô 6 giá 1130 tỷ .
  B2-93 lô 83 giá 860 triệu .
  B2-100 lô 72,73 hướng đn giá 930 triệu.
  B2-44 lô 1x giá 1 tỷ
  B2.30 lô 9 giá 1ty 170 tv
  Bán nhx b2.63 lô 26 giá 1ty 260 tr.
  B2-66 lô 8 giá 1030.
  B2-52 lô 22 giá 940tr.
  B2-76 lô 33 giá 1 tỷ 075.
  b2.72.lô số 04 giá 950tr .
  B2.21lô 1x đường 10 giá 1tỷ750tr
  B2.70 lô 1x giá 1tỷ300tr đường 10
  B2.23 lô 5x giá 1tỷ380tr hướng đn
  B2.79 lô 37 giá 950tr hướng tn
  B1-136 lô 113 giá -8%.
  B2-18 lô tb giá 1270 tỷ.
  B2-94 lo 77 Dn gia 860
  B2.93 lo 82 830trieu
  B2.64 lo 50 1,1ti
  B2.43 lo 3 1080ti
  B2.36 lo 49,56 1220ti
  B2.49 lo 49 1070ti
  B2.67 lo 13 1,1ti
  B2.81 tn đường 10 giá 1,220 tỷ
  B2-36 lô 1x giá 1170 tỷ .
  B2.71 lô 2 giá 960tr
  B2.92 lô 58 giá 920tr
  B2.84 lô 41 giá 860tr
  B2. 20 Lô 52/53 giá 1ty 870 . Đường 10m5. Đông nam. B2. 85 Lô 13/14 giá 1ty .
  ĐƯỜNG 10.5M NHX
  - B2.77 lô 5x sạch 1.4t
  - B2.82 lô 3x, 4x giá 1.25t
  - B2.95 lô 3x giá 1.17t
  - B2.55 lô 5x giá 1.22t
  B2.95 lô90 giá 900tr
  B2.54 lô 90 giá 1,290 tỷ
  B2-30 LÔ 9 GIÁ 1190 TY.
  B2-64 lô 62 giá 1,1 tỷ
  B2.42- 0x giá 1.190tr
  B2.74- 1x giá 960tr
  B2.92- 0x giá 850tr
  B2.74- 7x giá 1.160tr
  B2.19- 0x giá 1.280tr
  B2.37- 1x giá 1.170tr
  B2.72- 0x giá 950tr
  B2.92- 1x giá 850tr
  B2.27- 1x giá 1.370tr
  B2.16- 0x giá 1.330tr
  B2.97- 4x giá 880tr
  B2.44- 0x giá 1.050tr
  B2.97- 0x giá 850tr
  B2.94- 8x giá 890tr
  B2.18- 2x giá 1.280tr
  B2.16- 2x giá 1.280tr
  B2.39- 5x giá 1.260tr
  B2.44- 6x giá 1.080tr
  B2.91- 0x giá 920tr
  B2.93- 7x giã 869tr
  B2.83- 9x giá 870tr
  B2.92 lô 4 giá 830tr
  B1.77 lô 7x giá 1440 tỷ
  B1.79 lô 7x giá 1,520 tỷ
  B2-62 LÔ 42 GIÁ 1850 TỶ
  Đường 10 nhx:
  B2.21 lô 2x giá 1ty7xx
  B2.148 lô 0x hía 1ty7xx
  B2-101 DN giá 950
  B2.100 tây bắc sạch 955
  LH ‎0944171182
  B2-44 lô 57 giá 1080 tỷ
  B2-36 LÔ 56 GIÁ 1220 TỶ
  B2-67 LÔ 13 GIÁ 1120 TỶ
  B2-89 LÔ ĐN 51 GIÁ 850 TRIỆU
  B2-49 LÔ 49 GIÁ 1070 TỶ
  B2-64 LÔ 50 GIÁ 1.1 TỶ
  B2-18 tây bắc giá 1263 tỷ
  B2-27 lô đối diện công viên giá 137 tỷ
  B2.71 lô 4 giá 945
  B2-93 lô 8x giá 870 tr
  B1.96 lô 70 đối diện công viên, giá 1 ty 500tr
  B2-93 lô 8x , hg ĐN giá 870tr
  B2.45 lô 4x ĐN. Giá 1050
  B2.43 lô x TB. Giá 1060
  B2.48 lô 4x ĐN duong thông. Giá 1210
  B2.97 lô 44, 865tr, B2.92 lô 3x. Giá 840
  B2.31 lô 2x. Giá 980
  Tất cả đều có sổ đỏ
  B2-37 lô 58 giá 1,27ty ĐN
  B2-36 lo 56 giá 1,28ty ĐN
  B2-34 lô 35 giá 2,15ty
  Góc 2mt trục thông
  B2.53 cặp Tây Bắc giá 890/lo
  B2.93- cặp ĐN giá 870/lo
  B2.83- cặp TN giá 870/lo
  B2.55- cặp 9x giá 920/ lo
  B2.75 lô 45 hg đn giá 1050

  XEM BẢN ĐỒ => TẠI ĐÂY

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết