Cần bán Sale

03/12/2018
Cần bán Sale
 • Cần bán 
  B2-151 lô 40 giá 3,12 tỷ 
  B2-106 lô 84 giá 2520 tỷ 
  B2-32 lô 14 giá 2,72 tỷ 
  B1-108 lô 41 đối diện cv, đường thông giá 2.730 tỷ 
  B1-73 lô 46 đường thông giá 3,1 tỷ 
  Liên hệ: 0905395818

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết