Cập nhật những lô đang chào bán tại sàn Sunland, chiết khấu 8%

28/02/2018
Cập nhật những lô đang chào bán tại sàn Sunland, chiết khấu 8%
  • Cập nhật những lô đang chào bán tại sàn giao dịch BĐS Sunland ngày 28/2/2016. Chiết khấu 8%
     
    Liên hệ: 0905395818
     

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết