Dánh sách những lô cần bán tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân ngày 5/10

05/10/2017
Dánh sách những lô cần bán tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân ngày 5/10
 • Cần bán Nam Hoà Xuân giá Đầu Tư và An Cư
  B2-14 lô 31,32 giá 2.35 tỷ
  B2-42 lô 12 hướng tb. Giá 1.06 tỷ 
  B2-88 lô 72 hướng đn giá cực kỳ rẻ. Giá 785 triệu 
  B2-91 lô 38 hướng tb, đường thông. Giá 815 triệu
  B2-36 lô 55 hướng đn. Giá 1.1 tỷ 
  B2-37 lô 26 hướng tb. Giá 1.06 tỷ 
  B2-74 lô 10,17 giá 910 triệu 
  B2-82 lô 35 đường 10.5m giá 1.1 tỷ 
  B2-84 lô 33,34 giá 860 triệu 
  B2-55 lô 24 đường 10.5m thông. Giá 1160 tỷ 
  B2-22 lô 47 giá 1260 tỷ 
  B2-36 lô 55 hướn đn giá 1.1 tỷ 
  B2-72 lô 6 hướng tb giá 900 triệu 
  B2-52 đối diện trường học lô 11 giá 900 triệu 
  B2-84 lô 104 đối diện bv giá 850 triệu 
  B2-27 lô 15 đối diện công viên, điện âm. Giá 1.26 tỷ 
  B2-15 lô 8 điện âm giá 1.3 tỷ 
  B2-59 lô 36 giá 870 triệu 
  B2-44 lô 21 hướn tb, giá 945 triệu 
  B2-77 đường 10,5m hướng tn giá 1.2 tỷ 
  B2-73 tb đường thông giá 950 triệu 
  Xem bản đồ 1/500
  TẠI ĐÂY

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết