Đất nền Nam Hoà Xuân nhiều vị trí đẹp giá An Cư - Đầu Tư

23/08/2018
Đất nền Nam Hoà Xuân nhiều vị trí đẹp giá An Cư - Đầu Tư
 • Cần bán đất tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân (Đơn vị tính: triệu)

  B2.135 lô 87 giá 1ty850

  B2.101 lô 46 giá 1850tr

  B2.138 lô 82 1750

  B2.101 lô 59 giá 1.75t

  B2-84 lô 39 sát góc giá 1550tr

  B2-92 lô 5 giá 1550tr

  B2.57 lô 87 giá 1630 

  B2.56 lô 74,75 giá 1650 

  B2.58 lô 46 giá 1650 

  B2.95 lô 87 giá 1540 

  B2.57 lô 3 x giá 1640

  B2.48 LÔ 42 GIÁ 1.840

  B2.56 lô 39 giá 1540

  B2 .95 lô 87 giá 1540

  B2. 57 lô 87 giá 1620

  B2. 69 lô 65 giá 1640

  B2 52 lô 60 giá 1640

  B2 72 lô 58 giá 1640

  B2 62 lô 3x giá 1640

  B2 63 lô 4 giá 2080

  B2 43 lô 1x giá 1820

  B2.56 lô 74.75 giá 1650

  B2 13 cặp 37.38 giá 2130

  B2. 14 cặp giá 2230

  B2-97 lô x giá 1600

  B2-107 lô 4x giá 2020

  B2-65 lô x giá 1830

  B2-32 lô 27 giá 1700 

  B2-53 lô 18 giá 1700

  B2-74 lô 5x, đường thông, ĐN, sạch sẽ giá 1900

  B2-76 lô 2x giá 1900, đường thông, sau lương trục đường shophouse

  Điện âm

  B2-20 lô 64 , lô góc, điện âm, giá 5150

  B2-19 lô 13, điện âm, giá 2050

  B2.67 lô đường Thông sạch 14 1880 lh 0906.43.0122/0905.81.6768

  B2-73 lô 60 giá 1590

  B2.137 lô 102 giá 1730

  B2.136-67 giá 2,1ty

  B2.82-10 giá 2,1ty

  B2.10 lô 1x giá 2900

  B2.12 lô 5x giá 2700

  B2.11 lô 2x giá 2650

  B2-19 LÔ 1X Giá 2050

  B2.137 lô 102 giá 1730

  B2.136-67 giá 2,1ty

  B2.82-10 giá 2,1ty

  B2.133-13 View hồ, hướng ĐB, dt 150m2  giá 2830

  B2.138 lô 42 giá 1.860ty

  B2.147 lô 46 giá 2.250ty

  B2.139 lô 9 gia 1950

  B2.140 lô 95 gia 1980

  B2.19 lô 17 giá 2070 

  B2.13 lô 37,38 giá 2150 

  B2.14 lô 34,35 giá 2200 

  B2-67 lô 46 giá 1740tr

  B2-152 lô 14 giá 2050tr

  B3.21 lô 29 giá 3,45 tỷ

  B3.24 lô 18 giá 3,5 tỷ

  B3.25 lô 12 giá 3,6 tỷ

  B2.50 lô 144 giá 5,3 tỷ

  B3.22 lô 26 giá 7 tỷ

  B2.107 lô 1 giá 6,5 tỷLô góc sát NPL

  B2.68 lô 26 giá 4,6 tỷ

  B2.68 lô 51 giá 4,5 tỷ

  B2.88 lo tb sạch giá 1550

  B2-57 lô 4x giá 1,65 tỷ

  B2.74 lô 1x giá 1640 tr

  B2.73 lô 6x giá 1735 t

  B2.34 lô 2x giá 1910

  B2.61 lô tn giá 1850 

  B2.93 lô 21 giá 1565

  B2.96 lô 40 giá 1570

  B2.14 lô 17 đối diện cv giá 2350 

  B2.134 tb giá 1720

  B2.57 lô 87 giá 1630

  B2.56 lô 74,75 giá 1650 

  B2.58 lô 46 giá 1650

  B2.95 lô 87 giá 1540

  B2.13 lô 37,38 giá 2150

  B2.14 lô 34,35 giá 2200 

  B2.72 lô 58 giá 1640

  B2.52 lô 60 giá 1650 

  B2.74 lô 35 giá 1680

  B2.99 lô 67 giá 1720

  B2.66 lô 13 giá 1780

  B2.83 lô 46 giá 1900

  B2.96 lô 76 giá 1950 

  Lô góc đường 10

  B2.50 lô 144 giá 5,3 tỷ

  B3.22 lô 26 giá 7 tỷ

  B2.107 lô 1 giá 6,5 tỷ

  Lô góc sát NPL

  B2.68 lô 26 giá 4,6 tỷ

  B2.68 lô 51 giá 4,5 tỷ

  Biệt thự  NHX

  B3.21 lô 29 giá 3,45 tỷ

  B3.24 lô 18 giá 3,5 tỷ

  B3.25 lô 12 giá 3,6 tỷ

  B2.101 lô 9x giá 1710

  B2.74 lo 1x giá 1640 

  B2.61 lô 1x giá 1850

  B2.57 đn giá 1705

  B2-51 lô 23 giá 2150

  B2.56 lô 56 1620

  B2.22 lô 2x giá 2080

  B2.104 lô 40 giá 1720

  B2.32 lô 2x giá 1700

  B2.53 lô 1x giá 1700

  B2.97 lô 1x giá 1630

  B2.100 lô 2x giá 1730

  B2.137 đn giá 1810

  Siêu phẩm đường thông

  B2.73 lô 22 giá 1900

  B2.76 lô 2x giá 1900

  B2.74 lô 6x đn giá 1950

  B2.159 lô 7,8 giá 2020/lô

  B2.13 lô 37,38 giá 2150/lô 

  B2.14 lô 34,35 giá 2200/lô 

  B2.144 lô x,x sát góc giá 2400/lô 

  B2.129 lô 4 giá 2400.

  B2.128 lô 31 giá 2420.

  B2,138 lo 78 giá 1870

  B2.139 lo 47 giá 1920

  B2,134 giá 1790

  B2,135 lo 54 đường thông giá 2050

  B2,137 lo 12 giá 1830

  B2.56 lo 8 giá 1650

  B2.37 lô 20 giá 1870 

  B2.40 lô 19 giá 1950 

  B2.56 lô 56 1620

  ------------------

  Liên hệ: 0905 395 818 (Anh Vương)

  Tầng 11, toà nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Đà Nẵng

  http://saleland.com.vn

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết