Điện Âm Nam Hoà Xuân

25/11/2017
Điện Âm Nam Hoà Xuân
 • Cần bán:

  B2.36 lô 19 giá 1170 tỷ
  B2.22 lô 40 giá 1330 tỷ
  B2.34 lô 49 1t350 tỷ 
  B2.26 lô 15 1t450 tỷ
  B2-40 lô 2x 1190 tỷ
  B2-76 lô giá 1.1 tỷ
  B2-66 căp đông nam giá 1250 tỷ
  B2-61 lô 30,31 giá 1.301 tỷ/lô
  B2.31 lô 2x. Giá 985 triệu
  B2-27 lô đối diện công viên giá 137 tỷ 
  B2-18 tây bắc giá 1265 tỷ
  B2-36 LÔ 56 GIÁ 1220 TỶ
  B2-67 LÔ 13 GIÁ 1120 TỶ
  B2-44 lô 57 đn giá 1080 tỷ 
  B2-62 lô 42 giá 1850 tỷ (10.5m kẹp cống)
  B2-20 lô 52,53 giá 1870 tỷ/lô (10.5m)
  B2-30 LÔ 9 GIÁ 1180 tỷ
  B2-36 lô 1x giá 1170 tỷ

  Xem vị trí trên bản đồ TẠI ĐÂY

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết