Ngày 06/12 sàn giao dịch BĐS Sunland mở bán block mới B2-142 sát chân cầu Minh Mạng

06/12/2017
Ngày 06/12 sàn giao dịch BĐS Sunland mở bán block mới B2-142 sát chân cầu Minh Mạng
  • Sàn giao dịch BĐS Sunland tiếp tục mở bán block mới B2-142 sát chân cầu Minh Mạng đi biển, chiết khấu 8%
    Vị trí:

    Giá bán:

     

    Xem và tải BẢN ĐỒ PHÂN LÔ 1/500

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết