Ngày 10/10/2017 sàn giao dịch BĐS Sunland mở bán block mới B2-139 và B2-140 chiết khấu 8%

11/10/2017
Ngày 10/10/2017 sàn giao dịch BĐS Sunland mở bán block mới B2-139 và B2-140 chiết khấu 8%
  • Sàn giao dịch BĐS Sunland mở bán block mới tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân. 
    - Block B2.139 và B2.140 vị trí sát chân cầu Minh Mạng, kế sông, trường học..
    - Giá bán từ 11.7 triệu/m2
    - Chiết khấu 8% với những khách hàng thanh toán 100% với những khách hàng thành toán 100% trước 24/10/2017

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết