Ngày 16-10 Sunland mở bán block mới B2-48 và B2-149 tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân, giảm 8%

16/10/2017
Ngày 16-10 Sunland mở bán block mới B2-48 và B2-149 tại khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân, giảm 8%
  • SÁNG NAY, SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN SUNLAND TIẾP TỤC MỞ BÁN BLOCK MỚI BLOCK B2-148 & B2-149 TẠI KĐT NAM HOÀ XUÂN.

    Xem tại đây:

    Vị trí:

     

    Và Giá Bán:

Nam Hòa Xuân

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết