Ngày 26-1-2018 sàn giao dịch BĐS Sunland mở bán block mới KĐTST Nam Hoà Xuân

26/01/2018
Ngày 26-1-2018 sàn giao dịch BĐS Sunland mở bán block mới KĐTST Nam Hoà Xuân
  • Ngày 26/1/2018 sàn giao dịch BĐS Sunland tiếp tục mở bán block mới B2.57 tại KĐT Nam Hoà Xuân
    Giá bán: 

    + Hướng TB (diện tích 105m2) giá bán 11.9 triệu/m2.

    + Hướng ĐN (diện tích 110m2) giá bán 12.4 triệu/m2.

    Ngân hàng hỗ trợ vay 70%.

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết