Sáng nay 11-8 mở bán block mới B2-39 và B2-40 KĐT Võ Chí Công Nối Dài

11/08/2017
Sáng nay 11-8 mở bán block mới B2-39 và B2-40 KĐT Võ Chí Công Nối Dài
  • Sáng nay 11/8 mở bán block mới B2-39 và B2-40 kđt Võ Chí Công nối dài (nam cầu Khuê Đông).

     

NAM HOÀ XUÂN

Giá: 3.350.000.000 Chi tiết
Giá: 3.400.000.000 Chi tiết
Giá: 3.250.000.000 Chi tiết
Giá: 3.000.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết
Giá: 2.870.000.000 Chi tiết